Dokumenthåndtering

M-Files Enterprise Content Management System

Se hvorfor tusenvis av organisasjoner i mer enn 100 land har valgt M-Files til å effektivisere håndteringen av dokumenter, informasjon og tilhørende arbeidsflyt og prosesser. Last ned 30-dagers demo og prøv selv.

ENKELT Å TA I BRUK

M-Files kan enkelt konfigureres til å dekke dine unike forretningsbehov. Med M-Files er det slutt på uforutsigbare kostnader, dyre installasjoner og tidkrevende opplæring. Nyt heller en mer effektiv hverdag.

EFFEKTIV OPPFØLGING

Med M-Files kan du enkelt følge opp organisasjonens operative og administrative avtaler og forpliktelser. Versjons- og rettighetsstyring på dokumenter, informasjon og prosesser gir full sporbarhet og kontroll.

RAPPORTERING

Uansett om du bruker M-Files som dokumentarkiv, CRM-system, til saksbehandling eller prosjekthåndtering så kan du enkelt generere effektive rapporter på tvers av forretningsområdene.

TIDSBESPARENDE

Med et enhetlig system til å forvalte ALLE typer informasjon og prosesser slipper man å bruke masse tid på å lete eller jobbe ut fra et feil utgangspunkt. Bespart tid og økt kvalitet merkes på bunnlinjen.

GÅ TIL

Bli med på omvisning

M-Files Standard og Enterprise

ECM – et strategisk viktig valg

De fleste organisasjoner har ikke på plass en ledelsesforankret strategi mhp. hvordan organisasjonen systematisk skal forvalte dokumenter og informasjon. Urovekkende mange lagrer «tilfeldig» til filmapper, e-post, intranett, Dropbox o.l. med kanskje filnavnet som den best beskrivende gjenfinningsnøkkelen. I rapporten til høyre vil du finne en rekke forskningsresultater som viser hvor viktig det nå er å få dette under kontroll, og hvilke umiddelbare gevinster man kan forvente å oppnå ved å innføre et ECM-system.
 
For nærmere informasjon om hva NettPost vil anbefale og levere til din organisasjon, vennligst ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon 67 11 09 00 eller benytt vårt kontaktskjema. Velkommen!

LAST NED

RAPPORT

M-Files utmerkelser
Kundeuttalelse
«NettPost har med M-Files hjulpet oss med å bli mer effektive», Kjell Stokvik, CARE Norge

KONTAKT OSS