GÅ TIL

Hvem er vi?

NettPost hjelper næringsliv og offentlig virksomhet med å innføre effektiv håndtering av dokumenter, informasjon og tilhørende prosesser. Våre løsninger passer små og store virksomheter, er industritilpasset, støtter nødvendige standarder og lovverk, og er enkle å innføre og ta i bruk.
 

Vår historie

1996

NettPost startet opp 15. april 1996, og ble raskt en ledende aktør i Norge på å formidle løsninger og tjenester rundt sikker håndtering av e-post for bedrifter og større organisasjoner. Selskapet inngikk avtale med Advox AB i Sverige, som leverte e-post gateway-programmet Advox Omnigate som muliggjorde sømløs kommunikasjon på tvers av forskjellige e-post systemer samt mot internett og mobil sms. Løsningene ble ila. av en 5-årsperiode levert til bortimot 1000 selskaper, og NettPost var i denne perioden en betydelig aktør innenfor domenebasert e-post i Norge.

1998

Populære e-post systemer som Microsoft Mail og Lotus cc:Mail ble erstattet av gruppevareløsningene Microsoft Exchange, Lotus Notes og Novell Groupwise. Disse muliggjorde i tillegg deling av dokumenter og informasjon. NettPost valgte å fokusere på Microsoft-plattformen og inngikk avtale med 80-20 Software i Australia om å formidle deres produkt Document Management Extensions (DME) for Microsoft Exchange i Norge og Norden. DME var et metadatastyrt dokumenthåndteringssystem som benyttet Microsoft Exchange Server som database og indeksmotor. DME var helintegrert med Windows, Office, Outlook og Web - og ble raskt anerkjent av bl.a. Gartner Group og Microsoft(!) som et av de ledende systemene i markedet.

2000

DME endret navn til 80-20 Document Manager, og NettPost etablerte selskapet 80-20 Software Scandinavia AS som eksklusivt representerte 80-20 Software i Norden. 80-20 Document Manager fikk etter hvert støtte for Microsoft SQL og Oracle-databaser, noe som muliggjorde leveranser mot langt større organisasjoner. NettPost leverte også løsningen 80-20 Retriever (indeksmotor for Microsoft Outlook) samt 80-20 Discovery som inneholdt en svært unik søketeknologi som i dag er en del av Autonomy.

2008

80-20 Software ble kjøpt opp av SAI Global – et Australsk børsnotert selskap som er en av de ledende leverandører av Governance, Risk & Compliance-løsninger for større selskaper med global tilstedeværelse. NettPost inngikk avtale om å representere SAI Global i Norden, og har gjennom denne virksomheten bygd opp betydelig kompetanse i å understøtte krevende bransjer med velfungerende IT-løsninger som tilfredsstiller globale utfordringer som standarder, lovverk, språk og kultur.

2012

NettPost inngikk avtale med M-Files om å selge og distribuere ECM- og Compliance-orienterte løsninger i Norge og Norden.

2013

 NettPost fikk i 2013 pris fra M-Files på årets partnerkonferanse i Praha for å være den mest dedikerte partneren i Europa.

Om NettPost