• RÅDGIVNING

    Dra nytte av våre erfarne konsulenter i dag

  • COMPLIANCE

    Enhetlig system for å ivareta Compliance gir suksess

  • DOKUMENTHÅNDTERING

    Bedre kontroll på Dokumenter og Prosesser

LØSNINGER
     for valgte industrier
|
BISTAND

les mer

Brukervennlig deling og gjenfinning, og full kontroll på prosesser effektiviserer hele organisasjonen – også når du er på reise.
OLJE OG OFFSHORE

les mer

Operasjonelle og administrative doku-menter med stålkontroll på prosjekter og produktutvikling. Vi støtter også aut. SMDL.
BANK OG FINANS

les mer

Digitalisert kundearkiv, eiendomsfor-valtning og full kontroll på avtaler og forpliktelser sikrer organisasjonens verdier.
OFFENTLIG
Effektiviser intern håndtering av dokumenter, prosesser og informasjon som ikke er underlagt Noark5.

les mer

KUNDER
noen nordiske referanser
|

Hele 98% av brukerne anbefaler M-Files til andre.

Ta kontakt i dag slik at vi kan hjelpe deg med å finne en god løsning.

Ta kontakt!